(طلائیه (وارثان شهدا

پایگاه جامع شهدا و دفاع مقدس

(طلائیه (وارثان شهدا

پایگاه جامع شهدا و دفاع مقدس

     شهدای درگیری با پژاک  


2. شهید مسلم احمدی پناه             

3. شهید مصطفی(کمیل)صفری تبار   

4. شهید محمد محرابی پناه           

5. شهید صمد امیدپور                  


     شهدای خادم مناطق جنوب  
 شهدای فتنه 88   شهدای انرژی هسته ای شهدای تفحص   سرداران شهید 10 سال دفاع مقدس  شهدای جامانده از جنگ