(طلائیه (وارثان شهدا

پایگاه جامع شهدا و دفاع مقدس

(طلائیه (وارثان شهدا

پایگاه جامع شهدا و دفاع مقدس

این مطالب در 3 قسمت متن،صوت و نقشه دسته بندی شده است و تمامی فایل ها مربوط به مناطق عملیاتی جنوب میباشد

 هرگونه استفاده تجاری حرام است

 

 بخش متندر این قسمت سعی شده است به تمامی ابعاد جنگ که مورد نیاز یک راوی است پرداخته شود

 

                              33 متن راوی                                 10 مگابایت                         

(شامل نقد شبهات،اتفاقات مهم جنگ به تفکیک سال ها،وضعیت اقتصادی-نظامی و سیاسی ایران و عراق،آمار،علل قبول قطعنامه598 و...)

 

   


               عملیات های مهم به تفکیک سال                      8 مگابایت                         

(شامل تمامی عملیات های مهم به علاوه ی شرح و تحلیل آنها)

 

 

 

 

     بخش صوتتوجه : صوت های روایت گری این قسمت به صورت منطقه به منطقه تفکیک شده است و صوت هایی که در آن، منطقه روایت گری و یا موضوع خاص آن مشخص نیست؛ بر طبق شخص روایت کننده دسته بندی شده است.

                                         طلاییه                   18 صوت             27 مگابایت                  

                                        شلمچه                    14 صوت             13 مگابایت                  

                  محمودوند(معراج الشهدا)             4 صوت               5 مگابایت                   

                                          هویزه                   8 صوت              6 مگابایت                   

                                      فتح المبین                2 صوت              2 مگابایت                                

                                           فکه                        5 صوت             7 مگابایت                   

 


 

           توضیح عملیات-بخش اول               20 صوت             25 مگابایت                  

            توضیح عملیات-بخش دوم            20 صوت             14 مگابایت                    

             توضیح عملیات-بخش سوم          20 صوت              14 مگابایت                   

             توضیح عملیات-بخش چهارم         37 صوت            20 مگابایت                   

 

 


     

                                                       

            روایت گری حاج آقا بیات                5 صوت               18 مگابایت                

             روایت گری شهید ضابط               16 صوت                29 مگابایت               

        روایت گری حاج آقا ماندگاری           9 صوت                 30 مگابایت                   

         روایت گری حاج سعید قاسمی           9 صوت                31 مگابایت               

        روایت گری حمید داوود آبادی           8 صوت                 15 مگابایت              

    روایت گری حسن رحیم پور ازغدی-بخش اول     4 صوت                26 مگابایت               

    روایت گری حسن رحیم پور ازغدی-بخش دوم     4 صوت                16 مگابایت               

         روایت گری سردار محمد احمدیان                                      21 مگابایت              

      روایت گری حاج حسین یکتا (1)                                             48 مگابایت                   

         روایت گری حاج حسین یکتا (2)                                             48 مگابایت           

         روایت گری حاج حسین یکتا (3)                                             28 مگابایت           

 

                                                          (در حال تکمیل...... )